Eirik Engan

1.kandidat, Bonde (økologisk gårdsbruk på Øyåsbakkan i 20 år) og lærer ved Skjetlein videregående skole

Eirik Engan er 52 år, gift og har 3 barn. Han er bosatt på Øyås i Melhus og er ansatt som lektor ved Skjetlein videregående skole. Vår listetopp er opptatt av bærekraftig og økologisk næringsutvikling. Grunntanken er at all virksomhet må skåne miljø og framtidige generasjoner mest mulig. Eirik vil at Melhus skal vise vei i saker som gjelder arealbruk og forvaltning av naturressurser.