Kandidater

Eirik Engan (f. 1963)


1. kandidat, forhåndskumulert, bonde/lærer, tlf 977 42 385

Eirik Engan er gift og har 3 barn. Han er bosatt på Øyås i Melhus og er ansatt som lektor ved Skjetlein videregående skole. Vår listetopp er opptatt av bærekraftig og økologisk næringsutvikling. Grunntanken er at all virksomhet må skåne miljø og framtidige generasjoner mest mulig. Eirik vil at Melhus skal vise vei i saker som gjelder arealbruk og forvaltning av naturressurser.

Ingerlise Prytz (f. 1964)


2. kandidat, forhåndskumulert, miljøarbeider, tlf 930 64 760

Ingerlise Prytz er 51 år, har samboer og to voksne barn. Hun bor i Melhus sentrum, men omtaler også naturen som sitt hjem. Vår andrekandidat er opptatt av de «svakeste» her i samfunnet, som dyrene og de som faller utenfor A4-rammene. Rettferdighet og likeverd står høyt. Ingerlise ønsker at også generasjonene etter oss skal få fullverdig livskvalitet, med ren luft og næringsrik mat.

Frode Eggen (f. 1977)


3. kandidat, skuespiller/klovn, tlf 950 44 421

Gislaug Loddgard (f. 1982)


4. kandidat, bonde/student, tlf 474 75 550

Sigurd Julius Konstad Haanæs (f. 1990)


5. kandidat, musiker/lærer/snekker, tlf 980 09 610

Anne Mari Lund (f. 1964)


6. kandidat, bioingeniør, tlf 416 31 753

Kristine Lund Bjørnås (f. 1991)


7. kandidat, student

Ole Johan Granøien (f. 1978)


8. kandidat, bonde

Lena Mathilde Glømmen (f. 1991)


9. kandidat, student

Mette Sandholmen (f. 1977)


10.kandidat, høyskolelektor

Hilde Solhaug (f. 1979)


11. kandidat

Roger K. Barclet (f. 1970)


12. kandidat

Marie Lund Bjørnås (f. 1996)


13. kandidat

Heidi Ludvigsen (f. 1996)


14. kandidat

Anders Fjorden Brubak (f. 1993)


15. kandidat

Roar Ander (f. 1954)


16. kandidat

Roger Flåløkken (f. 1968)


17. kandidat

Lasse Glømmen (f. 1992)


18. kandidat